ŽS Real

Komplex MORAVIA THERMAL, Pasohlávky

Mezinárodně konkurence schopný celoročně provozovaný moderní Aquapark s širokým komplexem nabízených služeb pro turisty i obyvatele oblasti, využívající mimo jiné geotermální vody z blízkého ojedinělého zdroje – již existujícího geotermálního vrtu Mušov.